Termeni și condiții

CUPRINS
1. DEFINIŢII ŞI TERMENI 2. GENERAL 3. DOCUMENTE CONTRACTUALE 4. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE 5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ 6. COMANDA 7. ALTE SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE 8. CONFIDENŢIALITATE 9. PUBLICITATE 10. FACTURARE – PLATĂ 11. REALIZAREA SERVICIILOR/PARTICIPAREA LA EVENIMENT 12. RĂSPUNDERE 13. FORŢĂ MAJORĂ și CAZUL FORTUIT 14. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA 15. DISPOZITII FINALE 16. CONTACT ȘI ALTE INFORMAȚII


1. DEFINIŢII ŞI TERMENI
Smart Life Education– este denumirea comercială a S.C. Smart Life Education SLE S.R.L – persoană juridică de naţionalitate română, cu sediul social în Otopeni, STR. Toma Caragiu, Nr.8, Ilfov având număr de ordine în Registrul Comerţului J23/2137/2019 și cod unic de înregistrare fiscală 41104980.


VÂNZĂTOR – S.C. Smart Life Education SLE S.R.L (prescutat Smart Life Education )


CLIENT/PARTICIPANT/UTILIZATOR – persoană fizică / persoană juridică care se înregistrează pe site şi efectuează o comandă, care are sau obţine acces la CONŢINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziţie de către Smart Life Education (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Smart Life Education şi acesta şi care necesită înregistrarea şi utilizarea serviciilor puse la dispoziţie de site, şi care, prin finalizarea procesului de înregistrare, şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secţiunea Termeni şi Condiţii Generale.


SITE – DOMENIUL: www.eroul.ro


COMANDA – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Client prin care Clientul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenţia sa de a achiziţiona Servicii de pe Site.


SERVICII – orice serviciu/servicii, documente menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului. În general, prin serviciu se înțelege dreptul cumparatorului/utilizatorului/clientului de a participa la diverse evenimente/conferinte/intalniri organizate pe diverse teme de catre Smart Life Education, acesta avansand toate cheltuielile de organizare;


CONTRACT – reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Client, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Clientului.


CONŢINUT
• toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
• conţinutul oricărui e-mail trimis Clienţilor de către Vânzător prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
• orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Clientului, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
• informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
• nformaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de către un terţ cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
• date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.


DOCUMENT – prezentele Termene şi Condiţii.


DATE CU CARACTER PERSONAL – orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); în principiu, reprezintă date personale: numele și prenumele persoanei, domiciliu, adresa de email, CNP-ul, numar de telefon, coduri de identificare client/identificator online, date de localizare etc.;


OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;


CONSIMTAMANT – al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o, declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;


PRELUCRARE – orice operatiune/set de operatiuni asupra datelor cu caracter personal (cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate), respectiv colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea, diseminarea, punerea la dispozitie, alinierea, combinarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea etc. (reprezentand orice fel de operatiune in legatura cu datele personale);


NEWSLETTER / ALERTA – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor si/sau promotiilor desfasurate de catre Smart Life Education intr-o anumita perioada, fara nici un angajament din partea Smart Life Education cu referire la informatiile continute de acesta.


TRANZACTIE – incasare sau rambursare a unei sume rezultata din vanzarea unui produs/serviciu de catre Smart Life Education catre Client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre Smart Life Education sau prin transfer bancar, indiferent de modalitatea de livrare.


2. General
2.1. Documentul stabileste termenii si conditiile de utilizare ai Siteului/Continutului/Serviciului de catre Membru sau Client, in cazul in care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, incheiat intre Smart Life Education si acesta. Te rugam sa parcurgi cu atentie acest document pentru a preintampina eventuale consecinte nedorite/ neplacute, ce pot fi apreciate de catre Utilizator/ Membru/Client ca avand un impact negativ asupra datelor sale si/sau informatiilor furnizate companiei Smart Life Education.

2.2. Furnizarea serviciilor si/sau a produselor va incepe imediat dupa indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare cerute. Optand pentru inregistrare, Membrul sau Clientul se obliga sa furnizeze corect numele, adresa si alte informatii necesare in vederea operarii comenzilor plasate. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informatii, accesati meniul “date personale” din cadrul aplicatiei „Contul meu”.
Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acesteia. Compania Smart Life Education nu poate fi facuta responsabila pentru erorile/incidentele survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

2.3. Folosirea, inclusiv dar nelimitandu-se la accesarea, vizitarea si vizualizarea, Continutului/Serviciului, implica acceptarea Membrului sau Clientului la prezentele termeni si conditii; Clientul se obliga sa monitorizeze permanent termenii si conditiile care pot fi actualizate, modificate si completate. In cazul unor neintelegeri se aplica Termenii si conditiile valabile la momentul comenzii si notificarii acestuia in scris catre Smart Life Education.

2.4. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea siturilor public disponibile.

2.5. Prin folosirea Siteului/Continutului/Serviciului, Membrul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitatile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta raspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natura produse Siteului, Continutului, Serviciului Smart Life Educationsau oricarui tert cu care Smart Life Education are incheiate contracte, in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

2.6. In cazul in care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord si/sau nu accepta prezentul Document privind termeni si conditii va trimite un e-mail pe adresa smartlifeeducation@gmail.com cu precizarea motivelor si/sau solicitarilor de realizare a modificarilor intervenite.

2.6.1. De asemenea Utilizatorul sau Clientul isi poate retrage in orice moment consimtamantul exprimat intelegand sa renunte la: accesul la Serviciu, alte servicii oferite de Smart Life Education prin intermediul Site-ului, in acest sens Utilizatorul sau Clientul va trimite un e-mail pe adresa smartlifeeducation@gmail.com.

2.6.2. In situatia in care Utilizatorul sau Clientul nu doreste a mai primi din partea companiei Smart Life Education newslettere/alerte si/sau comunicari efectuate in scop de marketing si publicitate/promotional prin intermediul oricarui canal de comunicare (electronic, telefonic, etc) poate efectua solicitarea de DEZABONARE disponibila in cuprinsul oricarei comunicari via e-mail sau prin trimiterea unei solicitari scrise pe adresa si catre responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal smartlifeeducation@gmail.com.

2.6.3. Utilizatorul sau Clientul, in conformitate cu dispozitiile si normele privind protectia datelor cu caracter personal, are dreptul de a solicita STERGEREA datelor sale personale prelucrate in scop comercial de catre compania Smart Life Education in baza contractului agreat de parti, iar in acest sens poate formula solicitarea scrisa pe adresa si catre responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal smartlifeeducation@gmail.com.

2.6.4. Utilizatorul sau Clientul poate reveni in orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord si/sau a nu accepta documentul, exprimandu-si ACCEPTUL pentru documentul privind termini si conditii sub forma in care acesta va fi disponibil in acel moment.

2.7. In cazul in care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate fata de Smart Life Education si isi revoca acordul exprimat in favoarea Documentului pe perioada derularii unei Comenzi, Smart Life Education va anula Comanda acestuia fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese.

2.8. Acest Site este adresat doar Membrilor persoane fizice care au cel putin 18 ani, care au parcurs etapele inregistrarii corespunzatoare si care nu au fost suspendati sau inlaturati de catre Smart Life Education indiferent de motivul suspendarii sau al inlaturarii. Posibilitatea de a comanda online este disponibila doar persoanelor cu adresa de livrare in Romania. Devenind Membru, persoana declara faptul ca intruneste conditiile susmentionate.


3. DOCUMENTE CONTRACTUALE
3.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile comerciale. Partile declara ca modalitatea de colaborare si conditiile colaborarii sunt reglementate de „termeni si conditii”.

3.2. Pentru motive justificate, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica Serviciile (structura lor, perioada de organizare, etc.) din Comandă. Dacă modifică Serviciile din Comandă va anunţa in prealabil Clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii. In cazul in care clientul nu raspunde la e-mail-ul transmis in termen de 24 ore, vanzatorul va returna suma achitată.


4. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE
4.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator/Client.
Pentru motive justificate Smart Life Education îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul Utilizatorului/Clientului în vederea efectuării unei Comenzi şi/sau la unele din modalităţile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii Clientului/Utilizatorului pe Site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Smart Life Education.În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Utilizatorul se poate adresa Departamentului de Relaţii cu Clienţii Smart Life Education, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menţionate.

4.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacţiunea directă cu acesta sau prin email, poştă, acestea fiind menţionate pe site la secţiunea ‘’Contact’’. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

4.3. Smart Life Education poate publica pe Site informaţii despre promoţii practicate de către acesta, într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil sau locurilor libere pentru un curs.

4.4. Toate tarifele aferente Serviciilor (reprezentate de cursuri, seminarii, evenimente, conferinte, etc.) prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON).

4.5. În cazul plăţilor online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai Clientul.

4.6. Toate informaţiile folosite pentru descrierea Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.


5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ
5.1. Conţinutul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conţinut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Smart Life Education, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licenţe de utilizare şi/sau publicare).

5.2. Utilizatorului/Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de Smart Life Education, includerea oricărui Conţinut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Smart Life Education asupra Conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, decât cu acordul scris expres al Smart Life Education.

5.3. Orice Conţinut la care Utilizatorul/Clientul are şi/sau obţine acces prin orice mijloc, se află sub incidenţa Documentului, în cazul în care Conţinutul nu este însoţit de un acord de utilizare specific şi valid încheiat între Smart Life Education şi acesta, şi fără nicio garanţie implicit sau expres formulată din partea Smart Life Education cu referire la acel Conţinut.

5.4. Utilizatorul/Clientul poate copia, transfera şi/sau utiliza Conţinut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

5.5. În cazul în care Smart Life Education conferă Utilizatorului/Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conţinut, la care Utilizatorul/Clientul are sau obţine acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conţinuturi definite în acord, numai pe perioada existenţei acestuia sau acestor conţinuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condiţiilor definite, în cazul în care acestea există şi nu reprezintă un angajament contractual din partea Smart Life Education pentru respectivul Utilizator/Client sau oricare alt terţ care are/obţine acces la acest conţinut transferat, prin orice mijloc şi care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conţinut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. SUNT INTERZISE ÎNREGISTRĂRILE AUDIO ŞI VIDEO ALE CURSURILOR, SEMINARIILOR, WORK-SHOPURILOR ŞI EVENIMENTELOR ORAGANIZATE ŞI/SAU SUSŢINUTE DE CĂTRE Smart Life Education.


6. COMANDA
6.1. Utilizatorul/Clientul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitaţile indicate expres. Odată adăugat în coşul de cumpărături, un Serviciu este disponibil pentru achiziţie în măsura în care există loc/locuri disponibile pentru aceasta. Adăugarea unui Serviciu în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Serviciului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzător, în orice situaţie în care este necesară contactarea Clientului.

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:

6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacţiei, în cazul plaţii online;

6.4.2. invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de Smart Life Education, în cazul plaţii online;

6.4.3. datele furnizate de către Client, pe Site sunt incomplete şi/sau incorecte;

6.5. Raporturile comerciale dintre client şi Smart Life Education sunt reglementate de prin prezentul document: „termeni si conditii”.

6.5.1. În situaţia în care din motive obiective neprevăzute de natura medicala/decese/nasteri, Participantul/Clientul nu poate participa la un serviciu (eveniment, curs, work-shop, conferinta, etc.) achitat şi programat, iar acesta isi anunta absenta cu 3 zile inaintea datei evenimentului, atunci Clientul/Participantul are dreptul de a se reprograma la un alt curs ce va fi tinut in cursul unui an sau are dreptul de a cere returnarea contravalorii participarii, dar numai daca participantul/clientul prezinta inscrisuri doveditoare emise de autoritatile competente. Daca participantul doreste sa se reprogrameze atunci trebuie sa faca demersurile necesare in urmatoarele 10 zile evenimentului la care nu a participat. Atunci cand Clientul/Participantul nu respecta termenele mentionate mai sus sau daca nu se reprogrameaza in perioada de timp mentionata, acesta nu mai are dreptul de a se reprograma si implicit pierde suma de bani. In orice situatie, suma de bani achitata pentru biletul de participare/dreptul de participare nu se returneaza. Clientul declara ca a luat cunostinta de faptul ca odata ce a achitat suma de bani reprezentand participarea la cursuri/seminarii/colocvii/evenimente, contractul dintre acesta si organizator a inceput sa se deruleze, organizatorul realizand operatiuni specifice garantarii locului participantului: plata prezentatori/speaker-i, inchiriere sala evenimente, catering (acolo unde este cazul), etc.

6.5.2. Prin exceptie de la art. 5.5.1, atunci cand vanzatorul/organizatorul ofera si organizeaza, iar cumparatorul/clientul cumpara/achizitioneaza un drept de participare/bilet/etc la un eveniment special (cursurile speciale sunt cele care pot fi invitaţi si/sau din exteriorul staff-ului Smart Life Education şi sunt organizate ocazional), clientul care nu se poate prezenta, pierde dreptul de a se reprograma la un alt eveniment/conferinta/etc si implicit costul biletului/dreptului de participare precum si dreptul de a cere restituirea sumei de bani. Clientul a fost informat si cunoaste despre aceasta imprejurare luand act ca pentru aceste situatii strict speciale taxele de participare achitate sunt avansate in strainatate pentru achitarea onorariilor prezentatorilor/speaker-ilor/etc. fara de care acestia nu se pot prezenta la eveniment si din acest considerent organizatorul nu poate returna sumele de bani reprezentand contravaloarea participarii chiar si daca exista un motiv obiectiv neprevazut asa cum a fost prezentat in cadrul art. 6.5.1.


7. ALTE SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE
7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

7.1.2. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vanzator;

7.1.3. furnizarea de servicii (organizarea de evenimente, seminarii, cursuri, work-shop-uri, etc) al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

7.1.4. Clientul/participantul declara ca a luat cunostinta de toate prevederile prezentului act, ca s-a informat in detaliu despre conditiile colaborarii, ale organizarii evenimentului, despre drepturile sale si obligatiile sale asa incat prin plata contravalorii evenimentului considera incheiat „contractul” cu organizatorul. Mai mult decat atat, clientul/participantul cunoaste faptul ca odata achitata contravaloarea participarii la evenimente organizatorului, isi manifesta acordul ca dispozitiile contractuale sa opereze (contractul incepand sa fie executat) intrucat organizatorul trebuie sa achite toate cheltuielile privind prezenatatorii/speaker-ii/vorbitorii/etc, privind locul tinerii evenimentului, a serviciilor de catering (acolo unde este cazul), etc.


8. CONFIDENŢIALITATE
8.1. Informaţiile de orice natură furnizate de către Client Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

8.2. Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Utilizator/ Client cu privire la Comandă/Contract fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.

8.3. Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiţi Vânzătorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. Sunteţi, de asemenea, de acord că Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-aţi trimis prin intermediul Site-ului. Smart Life Education nu va constitui subiect de obligaţii referitoare la confidenţialitatea informaţiilor trimise, daca legislaţia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

8.4. Prin înscrierea în baza de date a Smart Life Education, Utilizatorul/ Clientul îşi oferă consimţământul expres, în limitele legislaţiei în vigoare, de a fi contactat de către terţi, parteneri ai Smart Life Education: furnizori de servicii de marketing, alţi furnizori de servicii; agenţii de stat, guvernamentale sau asociaţii din domeniul asigurărilor, atunci când legislaţia specifică prevede acest lucru; alte companii cu care Smart Life Education poate dezvolta programe comune de ofertare pe piaţa a Bunurilor şi/sau a Serviciilor, etc.


9. PUBLICITATE
9.1. Newsletterele Smart Life Education sunt transmise prin intermediul partenerilor specializaţi şi agreaţi de Smart Life Education. Astfel, sunt asigurate confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor.

9.2. În momentul în care, Clientul se înregistrează pe site, are posibilitatea să îşi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Opţiunea cu privire la acordul emis de către Client, poate fi modificată în orice moment, prin contactarea Smart Life Education la adresa smartlifeeducation@gmail.com în acest sens.

9.3. Renunţarea la primirea Newslettere-lor de către Client se poate face în orice moment folosind legătura special destinată din cadrul oricăror Newslettere.

9.4. Renunţarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunţarea la acceptul dat pentru prezentul Document.


10. FACTURARE – PLATĂ
10.1. Preţurile Serviciilor afişate în cadrul site-ului,nu includ T.V.A. conform legislaţiei în vigoare, Smart Life Education neffind platitor de TVA.

10.2. Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia Clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

10.3. Vânzătorul va transmite Clientului factura aferentă Comenzii ce conţine Servicii vândute de Smart Life Education, prin poşta electronică, la adresa de e-mail menţionată în momentul înregistrării.

10.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Clientului îi revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de câte ori este cazul datele de înregistrare şi de a accesa informaţiile şi documentele aferente fiecărei Comenzi.

10.5. Prin trimiterea Comenzii, Clientul îşi exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată în momentul înregistrării.

10.6. În cazul în care primirea facturilor întârzie mai mult de 48 (patruzecişiopt) de ore, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: smartlifeeducation@gmail.com.

10.7. Datele cardului de plată ale Clientului/ Utilizatorului nu vor fi accesibile Smart Life Education şi nici nu vor fi stocate de către Smart Life Education sau de către procesatorul de plăţi integrat în Site, ci doar de către instituţia de autorizare a Tranzacţiei sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul va fi informat, anterior introducerii datelor. Entitatea autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de card este MobilPay – Netopia SRL, identificata cu J40/9170/2003; CUI: RO15565496


11. REALIZAREA SERVICIILOR/PARTICIPAREA LA EVENIMENT
11.1. Vânzătorul/Organizatorul se obligă să livreze/organizeze serviciile comandate şi achitate. Vânzătorul/organizatorul îşi rezervă dreptul de modificare a datei si/sau orei de începere a cursurilor, cu o notificare prealabilă.

11.2. Vânzătorul/organizatorul va organiza Serviciile/evenimentele numai pe teritoriul României.

11.3. Taxele poştale cad în sarcina Clientului.


12. RĂSPUNDERE
12.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea acestora.

12.2. Prin înregistrarea pe site şi/sau utilizarea Conţinutului şi/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ acceptă în mod expres şi fără echivoc Termenii şi condiţiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data înregistrării şi/sau utilizării conţinutului şi/sau la data plasării Comenzii.

12.3. Ulterior înregistrării, utilizarea Conţinutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor şi Condiţiilor Site-ului şi/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor şi Condiţiilor Site-ului.

12.4. Termenii şi Condiţiile Site-ului pot fi modificaţi oricând de către Smart Life Education, aceştia fiind opozabili Clienţilor / Utilizatorilor de la data afişării în Site. Site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site şi/sau prin trimiterea Comenzii şi/sau prin efectuarea unei plăţi online.

12.5. Prin înregistrarea pe site şi/sau utilizarea conţinutului şi/sau plasarea comenzilor/ Utilizatorul/Clientul confirmă că a citit atent cele de mai sus, a înţeles conţinutul şi este de acord cu toate condiţiile.

12.6. Pentru sesizări sau reclamaţii legate de Bunul şi/sau Serviciul achiziţionat, Clienţii au la dispoziţie adresa de email : smartlifeeducation@gmail.com. Termenul maxim de soluţionare a reclamaţiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.


13. FORŢĂ MAJORĂ și CAZUL FORTUIT
13.1. Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parţilor şi care nu poate fi evitat.

13.2. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părti încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

13.3. Exceptional (fara vina Companiei) si din cauza unui caz fortuit (cum ar fi accident al transportatorului sau al furnizorului, al unui speaker, organizator, etc.) este posibil ca livrarea produselor nu va putea fi facuta, sau evenimentul stabilit sa nu se mai poata desfasura, situatie care va disculpa compania de orice plata de daune/penaliatati/etc.


14. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA
Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii apărute între Smart Life Education şi Utilizatori/Clienţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Municipiul Bucureşti, in prima instanta Judecatoria sector 2, respectiv Tribunalul Bucuresti.


15. DISPOZITII FINALE
Compania isi rezerva dreptul de a putea efectua orice modificari ale acestor prevederi, precum si orice modificari ale site-ului/structurii acestuia/serviciului precum si orice continut fara notificare prealabila a Clientului.
In limita prevederilor Termeni si Conditii, Compania nu va putea fi facuta responsabila pentru eventualele erori aparute pe site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificari, setari, etc., care nu sunt facute de catre administratorul site-ului.
Compania isi rezerva dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura si/sau legaturi pe oricare pagina a site-ului, cu respectarea legislatiei in vigoare.


16. CONTACT ȘI ALTE INFORMAȚII
16.1. In cazul in care exista intrebari sau sugestii in legatura cu Smart Life Education, va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0742784533,de Luni pana Vineri, program 09:00 – 17:00, sau prin e-mail la smartlifeeducation@gmail.com

16.2. Orice comentarii, intrebari, feedback, idei, sugestii sau alte comunicari sau informatii despre sau referitoare la site-ul www.smartlifeeducation.ro, functionalitatea sau imbunatatirea acestuia vor ramane proprietatea Smart Life Education SLE SRL.

16.3. Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal poate fi contactat la adresa de e-mail dedicata: smartlifeeducation@gmail.com.